Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. április 12-i ítélete – CP kontra Parlament

(F-98/15. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Egységvezető – Próbaidő – Az egységvezetői beosztásban való megerősítés elmaradása – Megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása – Esély elvesztése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CP (képviselők: L. Levi és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: V. Montebello-Demogeot és O. Caisou-Rousseau meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Közszolgálati Törvényszék F-8/13. sz., CP kontra Európai Parlament ügyben 2014. március 26-án hozott ítéletét követően a felperest egységvezetői munkakörében megerősítő határozat annyiban történő megsemmisítése, amennyiben e határozatban nem szerepel az egységvezetői jogállás visszamenőleges elismerése és a beosztással járó alapilletmény-növekedés visszamenőleges biztosítása (vezetői pótlék), továbbá kártérítési kérelem a keletkezett vagyoni és nem vagyoni károkért.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi az Európai Parlamentet, hogy folyósítson CP-nek 3 219,55 eurót. Ezen összeget 2011. július 1-től kezdődően a tényleges kifizetés napjáig számított, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított és az említett időszakban hatályos kamat két százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat terheli.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 294., 2015.9.7., 86. o.