Language of document :

2016 m. balandžio 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje CP / Parlamentas

(Byla F-98/15)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Skyriaus vadovas – Bandomasis laikotarpis – Paskyrimo į skyriaus vadovo pareigas nepatvirtinimas – Sprendimo dėl panaikinimo vykdymas – Prarasta galimybė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: CP, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas V. Montebello-Demogeot ir O. Caisou-Rousseau

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti 2014 m. liepos 18 d. sprendimą, kuriuo, atsižvelgiant į 2014 m. kovo 26 d. Tarnautojų teismo sprendimą CP / Europos Parlamentas (byla F-8/13), patvirtinamos ieškovo kaip skyriaus vadovo pareigos, nes šiuo sprendimu atgaline data nepripažįstamas ieškovo kaip skyriaus vadovo statusas ir atgaline data už šias pareigas nepadidinamas pareiginės algos bazinis dydis (neskiriamas priedas už vadovaujančias pareigas), ir prašymas atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.    Priteisti iš Europos Parlamento atlyginti CP 3 219,55 EUR sumą. Ši suma padidinama palūkanomis už praleistą terminą, skaičiuojamomis nuo 2011 m. liepos 1 d. iki visiško mokėjimo, taikant Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais.

2.    Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 294, 2015 9 7, p. 86.