Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. dubna 2016 – Chevalier v. Výbor regionů

(Věc F-99/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 343, 10. 11. 2012, s. 24.