Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. april 2016 – Chevalier mod Comité des régions

(Sag F-99/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 343 af 10.11.2012, s. 24.