Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. aprilli 2016. aasta määrus – Chevalier versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-99/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 434, 10.11.2012 lk 24.