Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 8. travnja 2016. – Chevalier protiv Odbora regija

(predmet F-99/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 343, 10. 11. 2012., str. 24.