Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 8. aprila 2016 – Chevalier/Odbor regij

(Zadeva F-99/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 343, 10.11.2012, str. 24.