Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Attunda Tingsrätt (Sverige) den 21. marts 2016 – Airhelp Limited mod Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Sag C-161/16)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Attunda Tingsrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Airhelp Limited

Sagsøgt: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal forordningens artikel 2, litra g), og artikel 3, stk. 2, litra a) 1 , fortolkes således, at en passager skal have en reserveret siddeplads (dvs. ret til sin egen plads i flyet), eller er det tilstrækkeligt, at passageren har modtaget en bekræftet reservation til flyafgangen (dvs. ret til at blive transporteret med flyet) for, at der skal udbetales kompensation?

2.    Skal en nedsat billetpris for et barn, som ikke har sin egen siddeplads under flyvningen, men rejser i selskab med en anden passager, anses for direkte eller indirekte at være til rådighed for offentligheden i henhold til forordningens artikel 3, stk. 3?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).