Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. dubna 2016 – Claus v. Komise

(Věc F-101/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 147, 25.5.2013, s. 36.