Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. april 2016 – Claus mod Kommissionen

(Sag F-101/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 147 af 25.5.2013, s. 36.