Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 26. travnja 2016. – Claus protiv Komisije

(predmet F-101/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 147, 25. 5. 2013., str. 36.