Language of document :

2016 m. balandžio 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Claus / Komisija

(Byla F-101/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 147, 2013 5 25, p. 36.