Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 aprilie 2016 - Claus/Comisia

(Cauza F-101/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 147, 25.5.2013, p. 36.