Language of document : ECLI:EU:C:2015:476

C‑218/14. sz. ügy

Kuldip Singh és társai

kontra

Minister for Justice and Equality

(a High Court [Írország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2004/38/EK irányelv – A 13. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja – Uniós polgár családtagjainak tartózkodási joga – Uniós polgár és harmadik országbeli állampolgár közötti házasság – A harmadik országbeli állampolgár tartózkodási jogának megtartása azt követően, hogy az uniós polgár távozott a fogadó tagállamból, majd felbontották a házasságot – A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Elegendő források – A harmadik országbeli állampolgár férj forrásainak figyelembevétele – A harmadik országbeli állampolgárok fogadó tagállamban való munkavállalási joga az elegendő források előteremtéséhez való hozzájárulás céljából”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2015. július 16.

1.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A családtagok tartózkodási jogának megtartása házasság felbontása esetén – A házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindítását megelőzően a fogadó tagállamot elhagyó uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező volt házastársa – Kizártság

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, 3. pont, 7. cikk, (1) és (2) bekezdés, és 13. cikk, (2) bekezdés)

2.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – A tartózkodáshoz az uniós jog alapján való jog feltételei – Az elegendő forrásokra vonatkozó feltétel – Részben a harmadik országbeli állampolgár házastárstól származó források – Teljesülő feltétel

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

1.        Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 13. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező volt házastársa, akinek a házassága a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindítását megelőzően legalább három évig fennállt, ebből legalább egy évig a fogadó tagállamban, az említett rendelkezés alapján nem tarthatja meg tartózkodási jogát e tagállamban, ha a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindítását megelőzően az uniós polgár házastárs távozott az említett tagállamból.

Ugyanis az említett rendelkezésben található, egyrészt a „fogadó tagállamra” való utalás – amelyet a 2004/38 irányelv 2. cikkének 3. pontja csak az uniós polgár szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogára hivatkozással határoz meg –, másrészt a „házasság felbontására irányuló bírósági eljárás” elindítására utalás szükségképpen maga után vonja, hogy az uniós polgár harmadik országbeli állampolgár házastársa csak az ezen irányelv 13. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján, és csak akkor tarthatja meg tartózkodási jogát, ha a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindításának időpontjában az említett állampolgár tartózkodási helye szerinti tagállam az említett irányelv 2. cikkének 3. pontja szerinti „fogadó tagállamnak” minősül. Azonban nem ez a helyzet akkor, ha az uniós polgár még egy ilyen eljárás elindítása előtt távozik a házastársa tartózkodási helye szerinti tagállamból, hogy valamely másik tagállamba vagy harmadik országba költözzön. Ebben az esetben ugyanis a 2004/38 irányelv 7. cikkének (2) bekezdése alapján az uniós polgár távozásakor megszűnik a harmadik országbeli állampolgár tartózkodáshoz való származékos joga, amely így többé nem tartható meg az ezen irányelv 13. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja alapján. Ezért a 2004/38 irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a harmadik országbeli állampolgár uniós polgár házastársának a fogadó tagállamban kell tartózkodnia a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindításáig ahhoz, hogy e harmadik országbeli állampolgár az említett irányelv 13. cikkének (2) bekezdése alapján megtarthassa tartózkodási jogát e tagállamban.

(vö. 61., 62., 66., 70. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az uniós polgár akkor is elegendő forrásokkal rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére tartózkodásának időtartama alatt, ha e források részben a harmadik országbeli állampolgár házastárstól származnak.

(vö. 77. pont és a rendelkező rész 2. pontja)