Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 29. marts 2016 – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen og Satu Piik mod SOS-Lapsikylä ry

(Sag C-175/16)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Korkein oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Sagsøgt: SOS-Lapsikylä ry

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF 1 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden fortolkes således, at dens anvendelsesområde kan omfatte et arbejde som det ovenfor beskrevne i et børnehus, hvori arbejdstageren fungerer som afløser for erstatningsforældre til børn, der er i det offentliges varetægt, på erstatningsforældrenes fridage, i disse perioder bor sammen med [org. s. 21] børnene under familielignende forhold og i disse perioder selvstændigt sørger for børnenes og familiens behov på samme måde, som forældre generelt gør?

____________

1 EUT L 299, s. 9.