Language of document :

2016 m. balandžio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Spitzer / Komisija

(Byla F-35/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 207, 2013 7 20, p. 58.