Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Abeloos v. Komise

(Věc F-60/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 421, 24. 11. 2014, s. 60.