Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Leon-Gonzalez mod Kommissionen

(Sag F-116/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 45 af 15.2.2014, s. 46.