Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Leon-Gonzalez versus komisjon

(kohtuasi F-116/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 45, 15.2.2014, lk 46.