Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 4. svibnja 2016. – Leon-Gonzalez protiv Komisije

(predmet F-116/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 45, 15. 2. 2014., str. 46