Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 4. maija rīkojums – Leon-Gonzalez/Komisija

(lieta F-116/13) 1

Tiesvedības valoda  franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 45, 15.2.2014., 46. lpp.