Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ Mejju 2016 – Leon-Gonzalez vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-116/16) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 45, 15/02/2014, p. 46.