Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 mai 2016 – Leon-Gonzalez/Comisia

(Cauza F-116/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 45, 15.2.2014, p. 46.