Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Leon-Gonzalez/Komisia

(vec F-116/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 45, 15.2.2014, s. 46.