Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2016. aasta määrus – Zajdel-Syryczyńska versus komisjon

(kohtuasi F-38/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 207, 20.7.2013, lk 59.