Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. apríla 2016 – Zajdel-Syryczyńska/Komisia

(vec F-38/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 59.