Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 april 2016 – Zajdel-Syryczyńska mot kommissionen

(Mål F-38/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 207, 20.7.2013, s. 59.