Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Drewes-Wran mod Kommissionen

(Sag F-84/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 325 af 9.11.2013, s. 52.