Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ April 2016 – Pedersen vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-144/12) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 26, 26/01/2013, p. 77.