Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 april 2016 – Pedersen / Commissie

(Zaak F-144/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 26 van 26.1.2013, blz. 77.