Language of document :

Usnesení předsedy prvního senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. května 2016 – Pals v. Komise

(Věc F-95/15)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 294, 7.9.2015, s. 84.