Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. maj 2016 – Pals mod Kommissionen

(Sag F-95/15) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 294 af 7.9.2015, s. 84.