Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 3. svibnja 2016. – Pals protiv Komisije

(predmet F-95/15)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 294, 7. 9. 2015., str. 84