Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. május 3-i végzése – Pals kontra Bizottság

(F-95/15. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 294., 2015.9.7., 84. o.