Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 3 mai 2016 – Pals/Comisia

(Cauza F-95/15)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 294 7.9.2015, p. 84.