Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 3. mája 2016 – Pals/Komisia

(vec F-95/15)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015, s. 84.