Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 3. maja 2016 – Pals/Komisija

(Zadeva F-95/15)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 294, 7.9.2015, str. 84.