Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. května 2016 – Dun v. Komise

(Věc F-131/11)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Nároky na důchod nabyté ve vnitrostátním důchodovém systému před vstupem do služebního poměru v Unii – Převod do unijního důchodového systému – Návrh orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy na započtení příspěvkových let, který dotyčný nepřijal okamžitě – Nový návrh na započtení založený na nových obecných prováděcích ustanoveních – Pojem akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Zjevná nepřípustnost – Článek 81 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Dun (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté MM. J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod nabytých před vstupem do služebního poměru u Komise na základě nového návrhu Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO).

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Peter Dun ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3. 3. 2012, s. 23.