Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Mota Alves a další v. Komise

(Věc F-63/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 421, 24.11.2014, s. 61.