Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Mota Alves m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-63/14) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1    EUT C 421 af 24.11.2014, s. 61.