Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Mota Alves jt versus komisjon

(kohtuasi F-63/14)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 421, 24.11.2014, lk 61.