Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Mota Alves ym. v. komissio

(Asia F-63/14)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 421 24.11.2014, .s. 61.