Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 4. svibnja 2016. – Mota Alves i dr. protiv Komisije

(predmet F-63/14)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 421, 24. 11. 2014., str. 61