Language of document :

2016 m. gegužės 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Mota Alves ir kt. / Komisija

(Byla F-63/14)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 421, 2014 11 24, p. 61.