Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 4. maija rīkojums – Mota Alves u.c./Komisija

(lieta F-63/14) 1

Tiesvedības valoda – franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 421, 24.11.2014., 61. lpp.