Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Mota Alves a i./Komisia

(vec F-63/14)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014, s. 61.