Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. maja 2016 – Mota Alves in drugi/Komisija

(Zadeva F-63/14)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 421, 24.11.2014, str. 61.