Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Mota Alves m.fl. mot kommissionen

(Mål F-63/14)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 421, 24.11.2014, s. 61.