Language of document :

2016 m. gegužės 3 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Grzebielec / Komisija

(Byla F-96/15)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 294, 2015 9 7, p. 84.