Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta’ Mejju 2016 – Grzebielec vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-96/15) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 294, 7/9/2015, p. 84.